Search

Prečo čas a cudzie jazyky nie sú konkurenti

Pri učení sa cudzích jazykov má človek často pocit, že im nemôže venovať toľko času, aby na sebe zbadal viditeľný pokrok. Dnešná uponáhľaná doba je plná termínov a deadlinov a možno zisťujete, že sa nemôžete svojim záľubám venovať v takej miere, ako by ste si priali. Ako sa cudzie jazyky dajú implementovať do nášho života?


Prvým krokom je spraviť z učenia sa cudzieho jazyka skutočnú súčasť každého dňa. Nie je to len od odsedení si povinnej hodiny v škole alebo jazykovke. Ak sa jazyku nebudete venovať pravidelne, želaný efekt sa len ťažko dostaví. Práve k aktívnemu učeniu sa vedieme študentov aj v Alarum. Hodiny u nás nie sú o prísnom vzťahu učiteľ – žiak, ale majú formu jazykového mentoringu. Ako mentori vieme, že učenie sa cudzieho jazyka nekončí za dverami Alarum, a preto svojich žiakov aktívne podporujeme, aby sa jazyku venovali každý deň.


Aké sú teda spôsoby, ako si udržovať s jazykom živý vzťah? Nepochybne, jedným z nich je pozerať v cudzom jazyku filmy, počúvať hudbu či podcasty, sledovať správy a relácie. Tak si ani neuvedomíte, že sa niečo „učíte“, ale bude to pre vás zábava a oddych.


Ďalší tip je aj pre tých najzaneprázdnenejších. Možno bude pôsobiť úsmevne, či dokonca šialene, ale osvedčuje sa rozprávať si napríklad po anglicky nahlas sám pre seba. Samozrejme, neodporúčame túto radu praktizovať na ulici za bieleho dňa 😊 A prečo je to účinné? Rozprávaním nahlas si aktivizujete osvojenú slovnú zásobu, precvičujete si výslovnosť, plynulosť prejavu a schopnosť formulovať myšlienky. Nemusíte sa báť, že si nenájdete vhodnú tému. Skúste si na konci dňa zosumarizovať, čo ste zažili. A ak nie nahlas, stačí aj potichu. Táto metóda je veľmi obľúbená a funguje, pretože je variabilná.


Idete sa niečo opýtať svojej polovičky? Potrebujete radu od priateľa? Vyskúšajte si v mysli povedať, ako by vaša otázka znela v angličtine či nemčine. Pozrite sa na predmety okolo seba. Vedeli by ste ich všetky pomenovať aj v cudzom jazyku? Po praktizovaní tejto metódy zistíte, že nielenže budete v cudzom jazyku vedieť lepšie rozmýšľať, ale budete schopní ľahšie prepínať z materinského do cudzieho a naopak – to je schopnosť, ktorú majú dobre vyvinutú aj bilingvisti či tlmočníci. A prirodzene, úplne najlepšie je, ak sa viete porozprávať po anglicky so svojím dieťaťom, partnerom, či kolegom, a vyskúšate si, ako viete interagovať a reagovať na druhého účastníka rozhovoru.


Vyššie som spomínala, že jazyk si môžete zdokonaľovať aj za dverami jazykovej školy, i keď v súčasnosti ide o dvere virtuálne. Hoci zažívame veľa obmedzení a museli sme sa mnohého zrieknuť, učenie sa jazyka k tomu rozhodne nepatrí. V Alarum ponúkame online výučbu, ktorá vám umožňuje učiť sa jazyk aj z pohodlia vášho domova. Aj keď so žiakmi nemáme osobný kontakt, po vzdelávacej stránke nedochádza k žiadnym kompromisom. Práve naopak, snažíme sa neustále zdokonaľovať a naplno využívame všetko, čo táto moderná doba ponúka – online materiály, interaktívne metódy a mnoho iného. Online forma výučby má teda mnohé výhody, hoci nie pre všetky vekové kategórie.


Pre deti predškolského veku nie je efektívna, keďže detičky vyžadujú iný prístup, a najmä potrebujú osobný kontakt.

Cudzie jazyky nemusia súperiť o miesto v rámci vášho voľného času. Jednoducho sa môžu stať súčasťou každodenného života, a to bez toho, aby ste si na ne museli vyhradiť zvlášť okienko v diári či rozvrhu. Jazykoví mentori v Alarum vám prezradia všetky spôsoby, ako sa k vytúženému cieľu dopracovať. Hlavne nezabúdajte: čas je pojem relatívny, ale vôľa určujúci. 😊


33 views0 comments

Recent Posts

See All